Dortmund v Bayern – Last 5⃣ meetings: 🟡 Dortmund wins:

Dortmund v Bayern – Last 5⃣ meetings:
🟡 Dortmund wins: 2
🟡 Dortmund goals: 5
🟥 Bayern wins: 3
🟥 Bayern goals: 17 😮😮😮
Bet at ➡ #BVBFCB

Tags: